Mus’ab bin Umair adalah seorang tokoh muda yang memiliki posisi sendiri dalam sejarah Islam. la ada adalah duta Islam pertama yang diutus Rasulullah SAW ke Madinah mewakilinya untuk mengajarkan Islam kepada penduduk kota itu dan menyiapkan berbagai hal untuk menerima kepindahan kaum Muhajirin dan Rasulullah SAW.

la adalah pemuda Quraisy yang sangat tampan dan flamboyan semasa jahiliyah. Gaya busana dan parfum yang dikenakannya sempat menj adi buah bibir di kalangan gadis-gadis Makkah. la hidup serba berkecukupan karena berasal dari keluarga terpandang dan menj adi idola remaja Makkah saat itu.

Keadaan ini berubah 180 derajat saat Islam merasuk jiwanya. Tak lama setelah bertemu Rasulullah SAW dan memeluk Islam, ia dedikasikan seluruh hidup dan tenaganya untuk Islam. Ia tinggalkan segala kemewahan dan kesenangan masa muda. Ia juga rela berpisah dengan keluarga yang mencintainya. Bahkan ia rela dihukum oleh ibu kandungnya sendiri yang menyekapnya di dalam kamar.

Rasulullah SAW menunjuk Mus’ab sebagai ambassador dakwah pertama

ke Madinah. Di tangannya, penduduk Madinah mengenal Islam dan siap membai’at Rasulullah SAW yang dikenal dengan Bar at Aqabah kedua. Mus’ab bin Umair tidak panjang usianya. Ia gugur dalam Perang Uhud sebagai syahid fisabilillah

Sumber : Muhammad SAW “ The Super Leader “ , The Super Manager

Advertisements